Wokanda

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działań administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. 2003 Nr 5 poz. 22).

Bieżąca wokanda

Wyszukiwarka spraw

Sygnatura sprawy
Dodatkowe informacje

Znaleziono spraw: 15