Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • F-271-126/2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

  Czytajwięcejo:
 • F-271-128/2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Dostawę słuchawek komputerowych dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

  Czytajwięcejo:
 • Informacja dla interesantów

  W dniu 5 grudnia 2018 r. Prezes Sądu Apelacyjnego nie będzie przyjmował interesantów.