Obowiązek informacyjny - archiwum

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016.922 jt) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Apelacyjnyego w Rzeszowie, Aleja Józefa Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922).

plik pdf