KD-1107-7/2018

2018-07-19

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko Inspektora w Oddziale Administracyjnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-7/2018
 • Stanowisko:

  Jedno stanowisko stażysty w Oddziale Administracyjnym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 • Termin zgłoszenia:

  31 sierpnia 2018 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)    zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail)
  2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4)    kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
  5)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  9)    pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na podstawie RODO,
  10)    oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
  11)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje,
  12)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Składane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 • Wyniki I etapu:

  Wyniki I etapu konkursu - lista osób dopuszczonych do II etapu Ikona pliku PDF

  II etap konkursu - 5 października 2018 r.

 • Wynki II etapu:

  Wyniki II etapu konkursu - lista osób dopuszczonych do III etapu Ikona pliku PDF

  III etap konkursu - 16 października 2018 r. godzina 900

 • Wyniki konkursu:

  Ogłoszenie o wynikach konkursu Ikona pliku PDF

Rejestr zmian dla: KD-1107-7/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
Wyniki II etapu i ogłoszenie o III etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-09-21
Publikacja w dniu:
2018-09-21
Opis zmiany:
Wyniki I etapu i ogłoszenie o II etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d