KD-1107-2/2018

2018-02-23

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie - umowa na czas określony - na zastępstwo nieobecnego pracownika.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-2/2018
 • Stanowisko:

  Inspektor w Oddziale gospodarczym

 • Termin zgłoszenia:

  5 marca 2018 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)    zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata.
  2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4)    kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
  5)    kserokopia dokumentów7 potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  6)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
  9)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  10)    pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  11)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.
  12)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Wyniki I etapu:

  Wyniki I etapu konkursu - ogłoszenie

  II etap odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r.

 • Wynki II etapu:

  Wyniki II etapu konkursu - ogłoszenie

  III etap konkursu odbedzie się w dniu 27 marca 2018 r. (szczegóły w ogłoszeniu)

 • Wyniki konkursu:

  Wyniki konkursu - ogłoszenie

Rejestr zmian dla: KD-1107-2/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
Dodanie wyników konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
Dodanie wyników II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
Wyniki I etapu i ogłoszenie o II etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
dodany kwestionariusz osobowy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
b/d