F-271-76/2018

2018-10-01

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sądzie Rejonowym w Jaśle i Prokuraturze Rejonowej w Jaśle

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-76/2018
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
 • Termin składania ofert:

  17 października 2018 r. godz. 10:00

  18 października 2018 r. godz. 10:00

  22 października 2018 r. godz. 10:00

  23 października 2018 r. godz. 14:00

 • Dokumentacja:

  2018-10-01 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-10-01 SIWZ ikona pliku pdf

  2018-10-01 Załącznik Nr 1 cz. Iikona pliku zip

  2018-10-01 Załącznik Nr 1 cz. II ikona pliku zip

  2018-10-01 Załącznik Nr 1 cz. III ikona pliku zip

  2018-10-01 Załącznik Nr 1 cz. IV ikona pliku zip

  2018-10-01 Załączniki Nr 2-7 ikona pliku Word

  2018-10-01 Załącznik Nr 8 ikona pliku Word

  2018-10-01 Załącznik Nr 9.1 Wzór umowy ikona pliku pdf

  2018-10-01 Załącznik Nr 9.2 Wzór umowy ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-10-24 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

  2018-10-22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

  2018-10-22 Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie terminie składania ofert ikona pliku pdf

  2018-10-18 Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ  ikona pliku pdf

  2018-10-12 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

  2018-10-12 Zmodyfikowany Załącznik Nr 6 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-10-12 Załącznik Nr 10 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-10-12 Odpowiedzi na pytania Nr 2 ikona pliku pdf

  2018-10-08 Przedmiar robót w wersji edytowalnej ikona pliku excel

  2018-10-08 Odpowiedź na zapytanie ikona pliku pdf

  2018-10-05 Ogłoszenie o zmianie ogłosznienia ikona pliku pdf

  2018-10-05 Modyfikacja treści SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-10-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-76/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-24
Publikacja w dniu:
2018-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-01
Publikacja w dniu:
2018-10-01
Opis zmiany:
b/d