F-271-54/2018

2018-06-15

 • Nazwa:

  Dostawa sprzętu sieciowego do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-54/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  23 lipiec 2018 r. godz. 900

  27 lipiec 2018 r. godz. 900

  30 lipiec 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-06-15 Ogłoszenie o zamówieniuikona pliku pdf

  2018-06-15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaikona pliku pdf

  2018-06-15 Załączniki Nr 1.1-1.10 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-06-15 Edytowalna wersja formularza JEDZ ikona pliku Word

  2018-06-15 Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-15 Załącznik Nr 8.1 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

  2018-06-15 Załącznik Nr 8.2 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-07-20 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

  2018-07-13 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-07-11 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-54/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d