F-271-46/2018

2018-05-15

 • Nazwa:

  Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-46/2018
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
 • Termin składania ofert:

  30 maja 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-05-15 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-05-15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ikona pliku pdf

  2018-05-15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony dokumentacją projektową ikona pliku zip

  2018-05-15 Załączniki Nr 2 - 7 ikona pliku Word

  2018-05-15 Załącznik Nr 8 Wzór umowy ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:
  b/d
 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-46/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-05-15
Publikacja w dniu:
2018-05-15
Opis zmiany:
b/d